Licytacja 334/16 z dnia 2018/10/16

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Zwoleniu

  • nr księgi wieczystej: RA1Z/00035660/8
  • suma oszacowana: 158000
  • kwota wywołania: -33% 105333,33
  • wadium: 15800,00
  • postęp: 1580,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/16 08:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 11.51.26.jpg","size":132896,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3283\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.51.26.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3283\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.51.26.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.51.26.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Stanisława Moniuszki, Zwoleń, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Puławska 84/24, Zwoleń, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu

Paweł Piotrowski

Kancelaria Komornicza, Kościelna 1, Zwoleń, 26-700 Zwoleń

tel. 48 676 22 00 / fax. 48 676 22 00

Sygnatura: KM 334/16 i inne

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu Paweł Piotrowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2018 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zwoleniu z siedzibą przy Moniuszki 6, 26-700 Zwoleń, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Puławska 84/24, 26-700 Zwoleń, dla którego SR Zwoleń, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Zwoleniu prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1Z/00035660/8.


Opis nieruchomości:
ograniczone prawo rzeczowe – własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 24 o powierzchni 67,68 m2, położonego w budynku nr 84 przy ulicy Puławskiej w Zwoleniu, składające się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i wc oraz przedpokoju usytuowane na I piętrze w budynku wielorodzinnym czteropiętrowym, znajdującym się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej przy OSM w Zwoleniu. Sąd Rejonowy w Zwoleniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Zwoleniu prowadzi dla w/w lokalu księgę wieczystą Kw Nr RA1Z/00035660/8. Lokal mieszkalny posiada balkon oraz piwnicę znajdującą się w podziemiu budynku. Lokal mieszkalny z wystawą okien dwustronną położony jest w budynku wykonanym w 1990 roku w technologii wielkiej płyty, ocieplony i otynkowany tynkiem akrylowym. Lokal wyposażony jest w instalację wodnokanalizacyjną, elektryczną oświetleniową gniazdek wtykowych i centralnego ogrzewania z własnej kotłowni, ciepła woda użytkowa z sieci miejskiej.

Suma oszacowania wynosi 158 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 105 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP S.A. I Oddział w Radomiu 34102043170000540201440114.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Paweł Piotrowski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: