Licytacja 1248/18 z dnia 2018/10/16

Kategoria - Nieruchomość - Garaż

Dom w Teodorowie, koło Puław

  • nr księgi wieczystej: RA1Z/00010644/9
  • suma oszacowana: 126000
  • kwota wywołania: -25% 94500,00
  • wadium: 12600,00
  • postęp: 1260,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/16 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-10 at 11.50.48.png","size":831167,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3284\/Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2011.50.48.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3284\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2011.50.48.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2011.50.48.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-10 at 11.51.43.png","size":987183,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3284\/Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2011.51.43.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3284\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2011.51.43.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2011.51.43.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Stanisława Moniuszki, Zwoleń, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Gmina Policzna, 26-720, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu

Paweł Piotrowski

Kancelaria Komornicza, Kościelna 1, Zwoleń, 26-700 Zwoleń

tel. 48 676 22 00 / fax. 48 676 22 00

Sygnatura: KM 1246/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu Paweł Piotrowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zwoleniu z siedzibą przy Moniuszki 6, 26-700 Zwoleń, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Teodorów , 26-720 Policzna, dla której SĄD REJONOWY ZWOLEŃ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1Z/00010644/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Teodorów, gmina Policzna, powiat zwoleński, województwo mazowieckie obejmująca działkę nr 125/1 o powierzchni 0,3000 ha zabudowana: murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 61,75 m2, murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 38,14 m2, drewnianą szopą o powierzchni użytkowej 24,52 m2 oraz niezabudowaną działkę nr 125/2 o powierzchni 0,3000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Zwoleniu prowadzi księgę wieczystą księgę wieczystą Kw.Nr RA1Z/00010644/9. Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę : 126.000,00 zł w tym : Cena wywołania wynosi : 94.500,00 zł Wartość rękojmi : 12.600,00 zł w tym : - wartość niezabudowanej działki nr 125/1 o powierzchni 0,3000 ha: 50.000,00 zł Cena wywołania wynosi : 37.500,00 zł Wartość rękojmi : 5.000,00 zł - wartość zabudowanej działki nr 125/2 o powierzchni 0,3000 ha : 76.000,00 zł w tym: - grunt działki nr 125/2 o powierzchni 0,3000 ha : 57.000,00 zł - wartość murowanego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 61,75 m2 : 16.000,00 zł - wartość murowanego budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 38,14 m2 : 3.000,00 zł Cena wywołania wynosi : 57,000,00 zł Wartość rękojmi : 7.600,00 zł

Suma oszacowania wynosi 126 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP S.A. I Oddział w Radomiu 34102043170000540201440114.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Paweł Piotrowski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: