Licytacja 10/18 z dnia 2018/10/17

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka z domem w zabudowie szeregowej w Grajewie

  • nr księgi wieczystej: LM1G/00014994/0
  • suma oszacowana: 421000
  • kwota wywołania: -33% 280667,00
  • wadium: 42100,00
  • postęp: 4210,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/17 08:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 12.50.00.jpg","size":217024,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3287\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2012.50.00.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3287\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2012.50.00.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2012.50.00.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 12.50.12.jpg","size":133350,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3287\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2012.50.12.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3287\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2012.50.12.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2012.50.12.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Kolejowa, Grajewo, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Osiedle Młodych 29, Grajewo, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grajewie

Grażyna Sosnowska

Kancelaria Komornicza, Os. Południe 9, Grajewo, 19-203 Grajewo

tel. 86 2723677 / fax. 86 2723677

Sygnatura: Km 261/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grajewie Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-10-2018 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Grajewie z siedzibą przy Kolejowa 1, 19-200 Grajewo, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy os. Młodych 29, 19-200 Grajewo, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1G/00014994/0.


Opis nieruchomości:
działka nr 3973 o powierzchni 0,0236 ha w użytkowaniu wieczystym do 26-02-2087r zabudowana budynkiem mieszkalnym. Budynek mieszkalny wraz z przybudówką w zabudowie szeregowej. Budynek mieszkalny podpiwniczony z użytkowym poddaszem

Suma oszacowania wynosi 421 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 280 667,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A oddział Białystok 66102013320000180200373423.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grajewie mieszczącym się pod adresem: Kolejowa 1, Grajewo, 19-200 Grajewo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Grażyna Sosnowska

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: