Licytacja 4321/17 z dnia 2018/10/18

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Piasecznie

  • nr księgi wieczystej: WA1I/00016068/9
  • suma oszacowana: 237000
  • kwota wywołania: -25% 177750,00
  • wadium: 23700,00
  • postęp: 2370,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/18 14:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1539172674.png","size":181989,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3290\/google-map_1539172674.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3290\/thumbnail\/google-map_1539172674.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1539172674.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Piasecznie, Tadeusza Kościuszki, Piaseczno, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Energetyczna 9/598, Piaseczno, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Piotr Cabaj

Kancelaria Komornicza, Sportowa 17a, Góra Kalwaria, 05-530 Góra Kalwaria

tel. 226210063 / fax. 227178525

Sygnatura: Km 4321/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2018 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy Tadeusza Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno , pokój 210, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Energetyczna 9/598, 05-500 Piaseczno, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00016068/9.


Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny położony jest na ósmym, ostatnim piętrze w budynku wielorodzinnym 9-kondygnacyjnym, w klatce B4, z wejściem od ulicy Geodetów. Lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, przedpokoju i łazienki z wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 43,60 m.kw. Na podłogach panele podłogowe i terakota. Na ścianach tynki gipsowe malowane. Stolarka drzwiowa drewniana. W łazience posadzka z terakoty, na ścianach glazura. W kuchni brak okładzin ceramicznych na ścianach, wykonana zabudowa meblowa. Stwierdzono zawilgocenia ścian w narożnikach przy suficie oraz przy oknach. Ogólny stan techniczny i standard lokalu ocenia się jako dobry

Suma oszacowania wynosi 237 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 177 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 41 10201097 0000 7202 0131 6512.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piasecznie mieszczącym się pod adresem: Tadeusza Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr Cabaj

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: