Licytacja 1400/13 z dnia 2018/10/23

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

MIeszkanie w Grodzisku Mazowieckim

  • nr księgi wieczystej: WA1G/00068433/6
  • suma oszacowana: 218265
  • kwota wywołania: -25% 163698,75
  • wadium: 21826,50
  • postęp: 2183,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/23 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 10.48.54.png","size":844438,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3295\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2010.48.54.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3295\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2010.48.54.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2010.48.54.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 10.49.08.png","size":873864,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3295\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2010.49.08.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3295\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2010.49.08.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2010.49.08.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 10.49.27.png","size":995226,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3295\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2010.49.27.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3295\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2010.49.27.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2010.49.27.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 14.58.13.jpg","size":111361,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3295\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2014.58.13.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3295\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2014.58.13.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2014.58.13.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, W. Bartniaka, Grodzisk Mazowiecki, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Tadeusza Bairda 8/1, Grodzisk Mazowiecki, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim

Magdalena Węgierska

Kancelaria Komornicza, Bałtycka 33, Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. 22 7555-116 / fax. 22 7555-116

Sygnatura: Km 1666/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Magdalena Węgierska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą przy Bartniaka 21/23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, pokój I, (UWAGA!-od 01.01.2018r. nowa lokalizacja Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny to ul.Kościuszki 14,05-825 Grodzisk Mazowiecki) odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy T.Bairda 8/1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, dla którego Sąd Rejonowy w Grodzisku Maz. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1G/00068433/6.

Suma oszacowania wynosi 218 265,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 163 698,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 826,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 71 1020 1055 0000 9102 0024 2206 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: Bartniaka 21, Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Magdalena Węgierska

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: