Licytacja 633/13 z dnia 2018/10/24

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Grajewie

  • nr księgi wieczystej: LM1G/00033501/7
  • suma oszacowana: 119700
  • kwota wywołania: -25% 89775,00
  • wadium: 11970,00
  • postęp: 1197,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/24 08:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"1.png","size":755717,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3297\/1.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3297\/thumbnail\/1.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=1.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 12.01.40.png","size":847449,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3297\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2012.01.40.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3297\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2012.01.40.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2012.01.40.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 12.04.24.png","size":1042701,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3297\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2012.04.24.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3297\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2012.04.24.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2012.04.24.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 15.20.38.jpg","size":89816,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3297\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2015.20.38.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3297\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2015.20.38.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2015.20.38.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Kolejowa, Grajewo, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Osiedle Południe 32a/15, Grajewo, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grajewie

Grażyna Sosnowska

Kancelaria Komornicza, Os. Południe 9, Grajewo, 19-203 Grajewo

tel. 86 2723677 / fax. 86 2723677

Sygnatura: Km 633/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grajewie Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-10-2018 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Grajewie z siedzibą przy Kolejowa 1, 19-200 Grajewo, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Os. Południe 32a/15, 19-203 Grajewo, dla którego Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1G/ 00033501/7.

Suma oszacowania wynosi 119 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 970,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A oddział Białystok 66102013320000180200373423.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grajewie mieszczącym się pod adresem: Kolejowa 1, Grajewo, 19-200 Grajewo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Grażyna Sosnowska

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: