Licytacja 1909/17 z dnia 2018/10/25

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Kutnie

  • nr księgi wieczystej: LD1K/00006082/2
  • suma oszacowana: 217300
  • kwota wywołania: -25% 162975,00
  • wadium: 21730,00
  • postęp: 2173,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/25 08:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"1.png","size":665995,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3299\/1.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3299\/thumbnail\/1.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=1.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 11.02.55.png","size":913593,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3299\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.02.55.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3299\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.02.55.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.02.55.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 11.03.10.png","size":979494,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3299\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.03.10.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3299\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.03.10.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.03.10.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 15.49.17.jpg","size":112643,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3299\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2015.49.17.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3299\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2015.49.17.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2015.49.17.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 15.49.32.jpg","size":103325,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3299\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2015.49.32.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3299\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2015.49.32.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2015.49.32.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Spokojna, Kutno, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Adama Mickiewicza 52, Kutno, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kutnie

Aleksandra Mucha

Kancelaria Komornicza, Jana III Sobieskiego 39, 99-300 Kutno

tel. 24 254 54 27 / fax. 24 2545403

Sygnatura: Km 1909/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Aleksandra Mucha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-10-2018 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie z siedzibą przy Staszica 3, 99-300 Kutno, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej: ul. Mickiewicza 52, 99-300 Kutno, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1K/00006082/2.

Suma oszacowania wynosi 217 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 162 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 730,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO PB SA Oddział w Zgierzu 11 1020 3440 0000 7002 0016 0077.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kutnie mieszczącym się pod adresem: Staszica 3, 99-300 (Wydział Cywilny) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego Kutno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Aleksandra Mucha

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: