Licytacja 712/16 z dnia 2018/10/29

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w okolicy Goleniowa

  • nr księgi wieczystej: SZ1O/00028659/5
  • suma oszacowana: 208100
  • kwota wywołania: -25% 156075,00
  • wadium: 20810,00
  • postęp: 2081,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/29 14:20

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"1.png","size":642871,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3303\/1.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3303\/thumbnail\/1.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=1.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 11.12.41.png","size":1007101,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3303\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.12.41.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3303\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.12.41.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.12.41.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 11.13.57.png","size":746720,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3303\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.13.57.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3303\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.13.57.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.13.57.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 11.18.45.png","size":937976,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3303\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.18.45.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3303\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.18.45.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.18.45.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 16.22.12.jpg","size":153156,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3303\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2016.22.12.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3303\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2016.22.12.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2016.22.12.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 16.22.32.jpg","size":141425,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3303\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2016.22.32.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3303\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2016.22.32.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2016.22.32.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Konstytucji 3 Maja, Goleniów, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Moniuszki 4a, Maszewo, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie

BARTŁOMIEJ BĄK

Kancelaria Komornicza, Szkolna 18, GOLENIÓW, 72-100 GOLENIÓW

tel. 914183388 / fax. 914183388

Sygnatura: Km 712/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie BARTŁOMIEJ BĄK na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2018 o godz. 14:20 pod adresem: Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny, ul. Kilińskiego 8, 72-100 Goleniów, pokój 214, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Moniuszki 4A, 72-130 Maszewo, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1O/00028659/5.

Suma oszacowania wynosi 208 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 156 075,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 810,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NORDEA BANK POLSKA SA 71 1440 1143 0000 0000 1013 4005.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

BARTŁOMIEJ BĄK

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: