Licytacja 1680/11 z dnia 2018/11/12

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Mieszkanie w Gorawinie pod Kołobrzegiem

  • nr księgi wieczystej: KO1L/00033821/6
  • suma oszacowana: 139700
  • kwota wywołania: -25% 104775,00
  • wadium: 13970,00
  • postęp: 1397,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/12 13:50

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"1111.png","size":541056,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3313\/1111.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3313\/thumbnail\/1111.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=1111.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 14.30.25.png","size":1043276,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3313\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2014.30.25.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3313\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2014.30.25.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2014.30.25.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 14.33.14.png","size":643587,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3313\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2014.33.14.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3313\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2014.33.14.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2014.33.14.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Katedralna, Kołobrzeg, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Gorawino 8/4, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu

Józef Burzyński

Kancelaria Komornicza, ul. Łopuskiego 23, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 281 28 / fax.

Sygnatura: Km 1680/11

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Józef Burzyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-11-2018 o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Katedralna 13, 78-100 Kołobrzeg, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy 8/4, 78-124 Gorawino, dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/00033821/6.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 58,49m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, 2 korytarzy i przedsionka; lokal położony na parterze w budynku dwukondygnacyjnym z podpiwniczeniem, budowany w technologii tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadowym krytym eternitem; udział związany z własnością lokalu 1589/10000 części; (w księdze wieczystej lokal opisany jest jako niemieszkalny składający się z 3 pomieszczeń o powierzchni użytkowej 63,82m2);

Suma oszacowania wynosi 139 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 970,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział w Kołobrzegu 51124065081111000054080085.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat oszacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu mieszczącym się pod adresem: ul. Katedralna 13, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

WWW.KOMORNIK-KOLOBRZEG.PL

Komornik Sądowy

Józef Burzyński

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: