Licytacja 1773/16 z dnia 2018/11/13

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Wrocławiem

  • nr księgi wieczystej: WR1L/00001085/7
  • suma oszacowana: 87250
  • kwota wywołania: -25% 65438,00
  • wadium: 8725,00
  • postęp: 873,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/13 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 15.31.18.png","size":507864,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3317\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2015.31.18.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3317\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2015.31.18.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2015.31.18.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 15.44.26.png","size":505313,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3317\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2015.44.26.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3317\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2015.44.26.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2015.44.26.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 15.45.09.png","size":695716,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3317\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2015.45.09.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3317\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2015.45.09.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2015.45.09.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Mikołaja Reja, Wołów, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Grzeszyn koło Wińska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Andrzej Mazurczak
Kancelaria Komornicza w Wołowie
56-100 Wołów, ul. Zaułek Zielony 15
(71) 389-42-25 (71) 389-56-31
sygn. akt Km 1773/16
w odpowiedzi podać: sygn. akt

 

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Andrzej Mazurczak na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że
13 listopada 2018 r. o godz. 10:00
w sali nr 14 Sądu Rejonowego w Wołowie, Rynek 26
odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Grzeszyn gm. Wińsko na działce gruntu nr 121/3. Nieruchomość ta ma urządzoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wołowie pod numerem WR1L/00001085/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 87.250,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 65.437,50 zł.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tzn. zł w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 11 1910 1048 2407 9901 8599 0001 w Deutsche Bank Polska S.A. 0/Wrocław albo w książeczce oszczędnościowej banków upiawitionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. W razie wpłaty rękojmi na rachunek bankowy komornika, uznanie wpłaty na rachunku bankowym komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.
Na dzień 30.10.2018 r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 13:00 do godz. 13:30. W przypadku braku udostępnienia nieruchomości, komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jej otwarciem. Akta - operat szacunkowy - można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Andrzeja Mazurczaka, 56-100 Wołów, ul. Zaułek Zielony 15, tel. (71) 389-42-25.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: