Licytacja 1634/17 z dnia 2018/11/23

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Kompleks działek pod Wadowicami

  • nr księgi wieczystej: KR1W/0059329/0
  • suma oszacowana: 134000
  • kwota wywołania: -25% 100500,00
  • wadium: 13400,00
  • postęp: 1340,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/23 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-16 at 16.33.44.png","size":628188,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3329\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.33.44.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3329\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.33.44.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.33.44.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-16 at 16.34.32.png","size":811307,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3329\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.34.32.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3329\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.34.32.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.34.32.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-16 at 16.35.05.png","size":610143,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3329\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.35.05.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3329\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.35.05.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.35.05.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"google-map_1539617348.png","size":175898,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3329\/google-map_1539617348.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3329\/thumbnail\/google-map_1539617348.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1539617348.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Żwirki i Wigury, Wadowice, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Woźniki, wadowicki, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Wadowicach
Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza w Wadowicach
Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice. ul. Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41. ww włomornikwadowice.pl, wadowicekomornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227


OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23.11.2018r - o godz.: 09:00 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości położonej w miejscowości Woźniki, składającej się z działek nr 850/1, 852, 853/1, 856, 1465, 1485, 1467/4, 317, 316/2, 318/1, 376/4, 376/5, 2050, 2051, 1927/2, 1927/3, 858/1, 858/8 o łącznej pow. 2ha75a27m2 wraz z zabudową mieszkaniowo - gospodarczą. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00059329/0.


Szczegółowy operat szacunkowy tei nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 134.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 100.500,00-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 13.400,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika: ING Bank Śląski SA 0/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.


Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie
Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 485/17 lub w kancelarii Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta
postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: