Licytacja 155/18 z dnia 2018/11/09

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Suwałkach

  • nr księgi wieczystej: SU1S/00008582/2
  • suma oszacowana: 207882
  • kwota wywołania: -25% 155912,00
  • wadium: 20788,20
  • postęp: 2079,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/09 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-23 o 12.08.07.jpg","size":168345,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3357\/Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2012.08.07.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3357\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2012.08.07.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2012.08.07.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-23 o 12.08.24.jpg","size":94324,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3357\/Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2012.08.24.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3357\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2012.08.24.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2012.08.24.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Ludwika Waryńskiego, Suwałki, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wierzbowa 16, Suwałki, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Tomasz Zakrzewski

Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51, Suwałki, 16-400 Suwałki

tel. 87 566 21 45 / fax. 87 56621 45

Sygnatura: Km 155/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-11-2018 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Suwałkach , Sejneńska 30, 16-400 Suwałki , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Wierzbowa 16 , 16-400 Suwałki, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00008582/2.


Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana: domem jednorodzinnym o pow. użytkowej 106,14m2, budynek gospodarczy, wiata, powierzchnia działki 585 m2, nr działki 23222, ul. Wierzbowa 16, Suwałki, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW KWSU1S/00008582/2. Dom do remontu.

Suma oszacowania wynosi 207 882,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 155 911,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 790,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 86102013320000130203284569 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
07.11.2018 08:00 - 08:30


oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny, ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Zakrzewski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: