Licytacja 2389/17 z dnia 2018/11/12

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka w miejscowości Okole pod Starogardem Gdańskim

  • nr księgi wieczystej: GD1A/00038843/3
  • suma oszacowana: 150300
  • kwota wywołania: -25% 112725,00
  • wadium: 15030,00
  • postęp: 1503,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/12 13:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-23 at 14.09.00.png","size":936855,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3358\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2014.09.00.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3358\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2014.09.00.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2014.09.00.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-23 at 14.09.10.png","size":1030339,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3358\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2014.09.10.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3358\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2014.09.10.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2014.09.10.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Tadeusza Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Jaśminowa, Okole, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim

Jarosław Baran

Kancelaria Komornicza, Al. Armii Krajowej 6, Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański

tel. 585614725 / fax. 585614726

Sygnatura: KM 2389/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jarosław Baran na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-11-2018 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański, pokój 26, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Jaśminowa ,Okole, 83-200 StarogardGdański, dla której SĄD REJONOWY WYDZ. KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1A/00038843/3.

Suma oszacowania wynosi 150 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 030,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 86102019090000330200645499.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 13, Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jarosław Baran

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: