Licytacja 377/13 z dnia 2018/11/13

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom pod Oświęcimiem

  • nr księgi wieczystej: KR1E/00042534/2
  • suma oszacowana: 601900
  • kwota wywołania: -33% 401267,00
  • wadium: 60190,00
  • postęp: 6019,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/13 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-23 at 15.52.40.png","size":928597,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3364\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2015.52.40.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3364\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2015.52.40.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2015.52.40.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Rynek Główny, Oświęcim, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kobylec 17A, 32-626 Jawiszowice, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu

Dariusz Szydłowski

Kancelaria Komornicza, Jagiełły 32, Oświęcim, 32-600 Oświęcim

tel. 338485064 / fax.

Sygnatura: Km 377/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2018 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z siedzibą przy Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim, pokój 110, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Kobylec 17A, 32-626 Jawiszowice, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1E/00042534/2.
Opis nieruchomości:
SPRZEDAŻY PODLEGA CAŁA NIERUCHOMOŚĆ, jednak sprzedawane są kolejno po sobie udziały w wysokości 1/2 oraz 1/2 w nieruchomości – dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KR1E/00042534/2 – położona w miejscowości Jawiszowice (32-626), przy ul. Kobylec 17A. Na przedmiotową nieruchomość składa się działka oznaczona nr. ewidencyjnym 470/5 o powierzchni P=0,3552 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażu. Budynek mieszkalny oraz garaż wolnostojący o powierzchni użytkowej: 239,35 m2 (wraz z powierzchnią garażu), połączone wspólnym dachem.

Suma oszacowania wynosi 601 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 401 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 190,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Dariusz Szydłowski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: