Licytacja 4146/16 z dnia 2018/11/14

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Jeleniej Górze

  • nr księgi wieczystej: JG1J/00070730/5
  • suma oszacowana: 125000
  • kwota wywołania: -25% 93750,00
  • wadium: 12500,00
  • postęp: 1250,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/14 14:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-23 o 16.11.41.jpg","size":133518,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3367\/Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2016.11.41.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3367\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2016.11.41.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2016.11.41.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-23 o 16.11.54.jpg","size":168053,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3367\/Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2016.11.54.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3367\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2016.11.54.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2016.11.54.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Mickiewicza, Jelenia Góra, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Orla 10, Jelenia Góra, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Robert Dudek

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 16, Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra

tel. 756455550 / fax. 756455550

Sygnatura: KM 4146/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Robert Dudek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-11-2018 o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra, pokój 233, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: dłużnik, położonego przy Orla 10, 58-560 Jelenia Góra, dla którego SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00070730/5.

Suma oszacowania wynosi 125 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Millenium Bank 59 1160 2202 0000 0001 5747 5944. (na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku komornika). Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją (po uzgodnieniu terminu z komornikiem), zaś operat szacunkowy tej nieruchomości na trzy dni przed licytacją znajduje się do wglądu w kancelarii komornika (dni przyjęć we wtorki: 10-16 i czwartki: 10-14), a po tym terminie operat zostanie przekazany do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Robert Dudek

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: