Licytacja 1377/17 z dnia 2018/11/14

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Wałbrzychem

  • nr księgi wieczystej: SW1W/00070957/3
  • suma oszacowana: 450000
  • kwota wywołania: -33% 300000,00
  • wadium: 45000,00
  • postęp: 4500,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/14 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-23 o 16.36.33.jpg","size":161912,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3372\/Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2016.36.33.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3372\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2016.36.33.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2016.36.33.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-23 o 16.36.43.jpg","size":206126,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3372\/Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2016.36.43.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3372\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2016.36.43.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2016.36.43.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Juliusza Słowackiego, Wałbrzych, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Dziećmorowice, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Waldemar Wójcik

Kancelaria Komornicza, Szmidta 6, 58-300 Wałbrzych

tel. 748433339 / fax. 748433338

Sygnatura: Km 1377/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemar Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-11-2018 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 11a, 58-300 Wałbrzych, pokój 104, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy , 58-308 Dziećmorowice, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00070957/3.

Suma oszacowania wynosi 450 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 300 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA 08 10902271 0000 0005 8400 0759.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Waldemar Wójcik

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: