Licytacja 67/18 z dnia 2018/11/15

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Połowa bliźniaka w Radawnicy koło Bydgoszczy

  • nr księgi wieczystej: PO1Z/00003919/7
  • suma oszacowana: 183600
  • kwota wywołania: -33% 122401,00
  • wadium: 18360,00
  • postęp: 1836,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/15 10:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-23 at 16.42.27.png","size":881257,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3373\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2016.42.27.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3373\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2016.42.27.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2016.42.27.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Konopnickiej 15, 77-400 Złotów, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Młyńska 2,Radawnica, 77-400 Złotów

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Złotowie

Bartosz Włoch

Kancelaria Komornicza, Marii Konopnickiej 15A, Złotów, 77-400 Złotów

tel. 673491802 / fax. 673491802

Sygnatura: Km 67/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie Bartosz Włoch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2018 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Złotowie z siedzibą przy Konopnickiej 15, 77-400 Złotów, pokój 101, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Młyńska 2,Radawnica, 77-400 Złotów, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1Z/00003919/7.
Opis nieruchomości:
prawo własności nieruchomości gruntowej – działka 723/1 o powierzchni 2336m2. Działka posiada kształt nieregularny oraz płaskie ukształtowanie terenu. Teren działki częściowo ogrodzony m.in. ozdobnymi przęsłami stalowymi oraz płotem murowanym, zagospodarowana. Do wschodniej granicy działki przylega wiata o pow. 33,93m2. Uzbrojenie: sieć energetyczna – przyłącze znajduje się na sąsiedniej działce, wodna, kanalizacja. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej. Jest to obiekt o dwóch kondygnacjach nadziemnych (parter oraz użytkowe poddasze), w całości podpiwniczony. Budynek kilkudziesięcioletni, w 1998 roku przeprowadzono remont generalny. Wybudowany został na rzucie prostokąta, w technologii tradycyjnej murowanej. Posiada dach dwuspadowy kryty dachówką betonową. Dostęp do budynku odbywa się od strony podwórza poprzez dobudowany przedsionek. Z przedsionka możliwe jest wejście do głównej części budynku mieszkalnego oraz do korytarza oraz łazienki znajdującej się na sąsiedniej nieruchomości (działce nr 723/2). W tej części znajduje się także jedyne wejście do pomieszczeń piwnicznych znajdujących się pod nieruchomością. Powierzchnia użytkowa 92,45m2. Standard wykończenia wnętrz przeciętny. Na działce znajduje się oprócz budynku mieszkalnego zespół budynków gospodarczo – garażowych, parterowych o łącznej powierzchni 226,15m2, wykonanych w konstrukcji tradycyjnej. Część budynków posiada dach dwuspadowy, kryty dachówką betonową, a część dach płaski kryty eternitem. Budynki funkcjonalnie składają się z pomieszczeń garażowych oraz pomieszczeń gospodarczych. Budynki o dostatecznie prowadzonej gospodarce remontowej. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Suma oszacowania wynosi 183 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 122 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 360,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 62 1020 3844 0000 1302 0100 6121.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Bartosz Włoch

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: