Licytacja 782/16 z dnia 2018/11/16

Kategoria - Nieruchomość - Garaż

Dom w Bukowinie Tatrzańskiej

  • nr księgi wieczystej: NS1Z/00029940/8
  • suma oszacowana: 702917
  • kwota wywołania: -33% 468612,00
  • wadium: 70291,70
  • postęp: 7030,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/16 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 10.30.39.png","size":917653,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3377\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2010.30.39.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3377\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2010.30.39.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2010.30.39.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 10.31.08.png","size":1009053,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3377\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2010.31.08.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3377\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2010.31.08.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2010.31.08.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 10.34.19.png","size":807835,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3377\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2010.34.19.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3377\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2010.34.19.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2010.34.19.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 10.34.37.png","size":695622,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3377\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2010.34.37.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3377\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2010.34.37.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2010.34.37.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court in Zakopane, Gimnazjalna, Zakopane, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Bukowina Tatrzańska, Poland

Szczegóły licytacji
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Waldemar Hosiawa Kancelaria Komornicza, Nowotarska 26 A, Zakopane, 34-500 Zakopane tel. 182068499 / fax. 182068499 Sygnatura: KM 782/16 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Waldemar Hosiawa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-11-2018 o godz. 10:00w budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem z siedzibą przy Gimnazjalna 13, 34-500 Zakopane, pokój 228, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy , 34-530 Bukowina Tatrzańska, dla której SĄD REJONOWY ZAKOPANE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCHprowadzi księgę wieczystą o numerze NS1Z/00029940/8 NS1Z/00032161/7.
Nieruchomości położone w Bukowinie Tatrzańskiej mające założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zakopanem nr: NS1Z/00029940/8 i NS1Z/00032161/7 należące( NS1Z/00029940/8 w całości, NS1Z/00032161/7 w 1/5 części) do dłużników: Zywar Dariusz Zywar Krystyna - Nieruchomość opisana w Kw nr NS1Z/00029940/8 położona jest Bukowinie Tatrzańskiej obr. 301 i składa się z działek: nr 2160/10 o pow. 0,0076ha, nr 2160/11 o pow. 0,0060ha i nr 2160/18 o pow. 0,1106ha i zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Długiej nr 160A. - Działki o nr 2159/2 o pow. 0,0162ha, nr 2160/9 o pow. 0,0464ha, nr 2160/17 o pow. 0,0038ha - objęte Kw nr NS1Z/00032161/7 stanowią drogę dojazdową m. in. do nieruchomości opisanej w Kw nr NS1Z/00029940/8. ( droga gruntowa częściowo utwardzona) Działki nr 2160/10, 2160/11, 2160/18 stanowią zwarty kompleks funkcjonalno - użytkowy, działka nr 2160/18 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, obiekt murowany, parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym, oddany do użytkowania w 2007r. Stan techniczny ogólny dobrym, standard typowy przeciętny, pow. użytkowa 160,5m2. Budynek o korzystnym układzie funkcjonalnym. Na parterze znajdują się: garaż, pomieszczenie kotłowni, spiżarka, wiatrołap, WC, hall, pokój dzienny, jasna kuchnia z jadalnią. Na poddaszu wewn. komunikacja, 2 garderoby, sypialnia, pokój, łazienka. Dodatkowo wyjście na strych schodami rozkładanymi. Kompleks działek nieogrodzony, z podstawowym zagospodarowaniem, nasadzeniami zieleni, trawników, krzewów. Uzbrojenie podstawowe. Woda ze studni, kanalizacja do szamba, instalacja energetyczna, CO i CW z pieca na węgiel, instalacja teletechniczna, instalacja odgromowa. Wg MPZP kompleks działek w przeważającej cz. w terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz w niewielkiej części w terenach rolniczych. Najbliższe otoczenie przedmiotowych nieruchomości stanowią działki zabudowane, działki niezabudowane, lasy. W dalszym sąsiedztwie droga krajowa nr 49 Dojazd: Dostęp do gminnej drogi publicznej (ul. Wierch Rusiński o nawierzchni asfaltowej oraz wewnętrznej drogi publicznej gruntowej utwardzonej stanowiącej przecznicę ul. Wierch Rusiński) poprzez działki nr 2159/2, 2160/9, 2160/17 - droga gruntowa wewnętrzna częściowo utwardzona tłuczniem i kamieniem - udział 1/5 części w nieruchomości obejmującej w/w działki drogowe. Na 14 dni przed terminem licytacji wolno oglądać nieruchomość w następującym terminie: 05.11.2018 r. od godz. 11:00 do godz: 12:00 ( zamiar oglądania nieruchomości należy zgłosić w kancelarii 3 dni przed wyznaczonym terminem oglądania nieruchomości ) Suma oszacowania wynosi 702 917,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 468 611,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70 291,70 zł.

Komornik Sądowy 

Waldemar Hosiawa

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: