Licytacja KM 1434/16 z dnia 2018/11/20

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w Pniewach pod Poznaniem

  • nr księgi wieczystej: PO1A/00004682/1
  • suma oszacowana: 276700
  • kwota wywołania: -33% 184467,00
  • wadium: 27670,00
  • postęp: 2767,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/20 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"1.png","size":811850,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3382\/1.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3382\/thumbnail\/1.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=1.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 11.04.50.png","size":434004,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3382\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.04.50.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3382\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.04.50.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.04.50.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 11.05.01.png","size":577284,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3382\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.05.01.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3382\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.05.01.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.05.01.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 11.05.11.png","size":439650,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3382\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.05.11.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3382\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.05.11.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.05.11.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, aleja 1 Maja, Szamotuły, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Okrężna 6, 62-045 Pniewy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach

Rafał Szulc

Kancelaria Komornicza, Młyńska 7, Szamotuły, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 24 508 / fax. 61 29 24 508

Sygnatura: KM 1434/16 i inne

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Rafał Szulc na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2018 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach z siedzibą przy Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, pokój 205, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Okrężna 6, 62-045 Pniewy, dla której SĄD REJONOWY SZAMOTUŁY V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1A/00004682/1.
Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana położona pod adresem: ul. Okrężna 6, 62-045 Pniewy, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1A/00004682/1, o powierzchni 864m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 117,65 m2 oraz budynkiem garażowo-gospodarczym o powierzchni 44,30 m2

Suma oszacowania wynosi 276 700,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 184 466,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 670,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć w gotówce, wpłacić przelewem na rachunek bankowy komornika w Banku Spółdzielczym Duszniki - nr 50 9072 0002 2004 0401 9527 0001 lub złożyć w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż nieruchomości niepodlegającej podatkowi VAT w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do zapłaty którego obowiązany jest nabywca.

Komornik Sądowy

Rafał Szulc

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: