Licytacja 578/18 z dnia 2018/11/21

Kategoria - Nieruchomość - Ograniczone prawo rzeczowe spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Mieszkanie w Krośnie przy ul. Wróblewskiego

  • nr księgi wieczystej: WL1A/00101464/1
  • suma oszacowana: 168900
  • kwota wywołania: -25% 126675,00
  • wadium: 16890,00
  • postęp: 1689,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/21 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 11.27.12.png","size":974829,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3384\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.27.12.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3384\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.27.12.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.27.12.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy W Krośnie, Henryka Sienkiewicza, Krosno, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Walerego Wróblewskiego 8/55, Krosno, Poland

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak Kancelaria Komornicza w Krośnie 38-400 Krosno Olejarska 38A tel. (13) 4367618, fax (13) 4311497 e-mail: krosno2@komornik.pl www.komornikkrosno.pl Km 578/18
Krosno , dnia 14-09-2018
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-11-2018r. w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 sali 308 odbędzie się pierwsza licytacja
• o godz. 14:00 - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego: 38-400 KROSNO, Wróblewskiego 8/55, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa dla którego Sąd Rejonowy W Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerze KW 101464 fNKW KS1K/00101464/1. Lokal nr 55 o pow. użytk= 55,15m2 położony jest w na III piętrze i w czwartej klatce. W jego skład wchodzą trzy pokoje, łazienka, kuchnia i korytarz. Lokal posiada loggię.
Suma oszacowania wynosi 168 900,00z1, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 675,00zł,Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 890,00zł.

Lokal nr 55 jest połączony bezpośrednio z sąsiednim lokalem nr 56. Właściciel wykonał przejście do tego sąsiedniego lokalu zamykając jednocześnie wejście do lokalu nr 56 z korytarza.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: