Licytacja 788/17 z dnia 2018/11/22

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom wraz z budynkami gospodarczymi pod Rykami

  • nr księgi wieczystej: LU1Y/00007178/8
  • suma oszacowana: 49000
  • kwota wywołania: -25% 36750,00
  • wadium: 4900,00
  • postęp: 490,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/22 11:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 11.55.32.png","size":463114,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3388\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.55.32.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3388\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.55.32.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.55.32.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 11.55.37.png","size":522093,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3388\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.55.37.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3388\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.55.37.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.55.37.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 11.55.48.png","size":457069,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3388\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.55.48.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3388\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.55.48.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.55.48.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 11.55.53.png","size":581879,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3388\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.55.53.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3388\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.55.53.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.55.53.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 11.56.05.png","size":448016,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3388\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.56.05.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3388\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.56.05.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.56.05.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 11.56.10.png","size":513988,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3388\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.56.10.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3388\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.56.10.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2011.56.10.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 12.06.00.png","size":807526,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3388\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.06.00.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3388\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.06.00.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.06.00.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Kościuszki, Ryki, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Ownia, Poland

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rykach Andrzej Kijak (tel. 81 865 16 13) na podstawie art. 953 kpc i art 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 listopada 2018r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Rykach mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 15 08-500 Ryki w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 489 zabudowaną drewnianym niepodpiwniczonym jednorodzinnym jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 55,40 m2, murowanym budynkiem gospodarczo-inwentarskim o powierzchni zabudowy 40,00 m2, drewnianym budynkiem gospodarczo-inwentarskim o powierzchni zabudowy 69,00 m2 oraz zespołem trzech drewnianych budynków gospodarczo-inwentarskich bezpośrednio do siebie przylegających o powierzchni zabudowy odpowiednio 17,50 m2, 35,00 m2 i 30,00 m2 położonej w miejscowości Ownia gm. Ryki o powierzchni 0,34 ha dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1Y/00007178/8

Suma oszacowania wynosi 49.000,00 zł, zaś cena wywołaniajest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36.750,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania w/w nieruchomości tj. kwotę 4.900,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 1 Oddział Lublin 18 10203147 0000 8102 0063 4642 (rękojmia wpłacona na konto komornika ma wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem, operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się w aktach egzekucyjnych złożonych w Sądzie Rejonowym w Rykach I Wydział Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: