Licytacja 2598/16 z dnia 2018/11/28

Kategoria - Nieruchomość - Garaż

Dom w Żarnowcu koło Krosna

  • nr księgi wieczystej: KS1K/00106527/6
  • suma oszacowana: 74000
  • kwota wywołania: -25% 55500,00
  • wadium: 7400,00
  • postęp: 740,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/28 13:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 12.51.40.png","size":989325,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3393\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.51.40.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3393\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.51.40.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.51.40.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 12.51.50.png","size":680679,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3393\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.51.50.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3393\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.51.50.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.51.50.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 12.52.05.png","size":604661,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3393\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.52.05.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3393\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.52.05.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.52.05.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy W Krośnie, Henryka Sienkiewicza, Krosno, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

38-460 Żarnowiec

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krośnie

Robert Polański

Kancelaria Komornicza, Kletówki 52, Krosno, 38-400 Krosno

tel. 579974098 / fax.

Sygnatura: Km 2598/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Robert Polański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-11-2018 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie z siedzibą przy Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, pokój 204, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy , 38-460 Żarnowiec, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1K/00106527/6.

Suma oszacowania wynosi 74 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA 87 1090 2590 0000 0001 3256 9495.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Robert Polański

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: