Licytacja 475/17 z dnia 2018/11/29

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka z domem pod Piasecznem

  • nr księgi wieczystej: WA5M/00433494/5
  • suma oszacowana: 450460
  • kwota wywołania: -25% 337845,00
  • wadium: 45046,00
  • postęp: 4505,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/29 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-24 o 13.02.14.jpg","size":89893,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3394\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2013.02.14.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3394\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2013.02.14.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2013.02.14.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-24 o 13.02.25.jpg","size":71297,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3394\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2013.02.25.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3394\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2013.02.25.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2013.02.25.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-24 o 13.02.36.jpg","size":216378,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3394\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2013.02.36.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3394\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2013.02.36.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2013.02.36.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Piasecznie, Tadeusza Kościuszki, Piaseczno, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Rajskiej Jabłoni 22, Józefosław, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Piotr Cabaj

Kancelaria Komornicza, Sportowa 17a, Góra Kalwaria, 05-530 Góra Kalwaria

tel. 226210063 / fax. 227178525

Sygnatura: Km 475/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Kancelaria w Górze Kalwarii na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy Tadeusza Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno , pokój 204, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości położonej przy Rajskiej Jabłoni 22, 05-500 Józefosław, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00433494/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość wyceniana stanowi działkę ewidencyjną nr 34/47 o powierzchni 525 m.kw. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o długości około 40 m i szerokości około 13 m. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem, w zabudowie szeregowej.parterowy z użytkowym poddaszem,bez podpiwniczenia, z przylegającym garażem, wybudowany w 2006 roku. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 116 m.kw, garażu 29 m.kw. Obiekty wykonanesą w technologii drewnianej szkieletowej. Na program użytkowy budynku składa się:kuchnia z salonem, 2 pokoje, łazienka, garderoba, hall oraz pomieszczenie techniczne na parterze oraz dwie sypialnie, łazienka i przedpokój na poddaszu. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 150,5 m.kw(określona na podstawie wywiadu dokonanego podczas oględzin). Powierzchnia garażu 25 m.kw.

Suma oszacowania wynosi 446 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 334 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 600,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piasecznie mieszczącym się pod adresem: Tadeusza Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno .


- ułamkowej części nieruchomości położonej przy ,Józefosław, 05-500 Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00431463/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną nr 34/16 o powierzchni 4750 m.kw. Działka ma kształt wydłużonego wielokąta. Nieruchomość stanowi drogę oraz tereny wspólne wewnątrz osiedla domów jednorodzinnych. Nawierzchnia drogi oraz chodniki wykonane są z kostki brukowej. W drodze przebiegają sieci uzbrojenia komunalnego: energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Teren działki jest płaski, powierzchnie nieutwardzone są zagospodarowane zielenią ozdobną. Dłużnikowi przysługuje udział w nieruchomości w wysokości 1/34 ułamkowej jej części.

Suma oszacowania wynosi 4 460,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 345,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 446,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piasecznie mieszczącym się pod adresem: Tadeusza Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno .


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 41 10201097 0000 7202 0131 6512.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr Cabaj

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: