Licytacja 2289/17 z dnia 2018/12/06

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w zabudowie bliźniaczej w Lęborku

  • nr księgi wieczystej: SL1L/00029952/0
  • suma oszacowana: 144000
  • kwota wywołania: -25% 108000,00
  • wadium: 14400,00
  • postęp: 1440,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/06 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-11-15 at 16.47.36.png","size":387064,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3447\/Screen%20Shot%202018-11-15%20at%2016.47.36.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3447\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-11-15%20at%2016.47.36.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-11-15%20at%2016.47.36.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-11-15 at 16.47.52.png","size":708041,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3447\/Screen%20Shot%202018-11-15%20at%2016.47.52.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3447\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-11-15%20at%2016.47.52.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-11-15%20at%2016.47.52.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Plac Kopernika 4, Lębork, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Roszarnicza 18, Lębork, Poland

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku

Michał Mertsch

Kancelaria Komornicza w Lęborku

84-300 Lębork ul. Węgrzynowicza 1A

tel. 59 8622305, fax-59 8622044 e-mail: lebork2@komornik.pl

Km 2289/17

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Michał Mertsch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia 06-12-2018r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Lęborku przy PLACU KOPERNIKA nr 4, w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej w Lęborku (powiat lęborski, województwo pomorskie) przy ulicy Roszarniczej 18, obejmującej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 186/23 (obręb geodezyjny nr 11), o powierzchni 249,00 metrów kwadratowych (0,0249 ha) zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednopiętrowym, w zabudowie bliźniaczej, dla której Sąd Rejonowy w Lęborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1L/00029952/0. Suma oszacowania wynosi144.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi 108.000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.400,00zł na konto komornika:

 

Bank Pocztowy SA Centrala w Bydgoszczy

12 1320 1830 3188 6332 2000 0001

tak, aby wpłynęła na konto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w terminach uzgodnionych z Komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: