Licytacja 112/18 z dnia 2018/12/07

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Pasłęku

  • nr księgi wieczystej: EL1E/00046385/9
  • suma oszacowana: 118100
  • kwota wywołania: -33% 78733,33
  • wadium: 11810,00
  • postęp: 1181,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/07 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-15 o 16.47.16.jpg","size":124482,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3448\/Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.47.16.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3448\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.47.16.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.47.16.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-15 o 16.47.39.jpg","size":129043,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3448\/Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.47.39.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3448\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.47.39.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.47.39.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-15 o 16.48.01.jpg","size":173345,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3448\/Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.48.01.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3448\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.48.01.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.48.01.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-15 o 16.48.19.jpg","size":167334,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3448\/Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.48.19.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3448\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.48.19.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.48.19.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-15 o 16.48.38.jpg","size":86663,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3448\/Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.48.38.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3448\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.48.38.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.48.38.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-15 o 16.49.05.jpg","size":124467,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3448\/Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.49.05.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3448\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.49.05.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.49.05.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-15 o 16.49.18.jpg","size":144063,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3448\/Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.49.18.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3448\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.49.18.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.49.18.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-15 o 16.49.43.jpg","size":147031,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3448\/Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.49.43.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3448\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.49.43.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.49.43.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-15 o 16.50.47.jpg","size":113904,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3448\/Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.50.47.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3448\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.50.47.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-15%20o%2016.50.47.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Elblągu, Pułkownika Stanisława Dąbka, Elbląg, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Dworcowa 11/4, Pasłęk, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Stanisław Kocemba

Kancelaria Komornicza, Hetmańska 28, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 55 235 58 28 / fax.

Sygnatura: KM 112/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Kocemba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-12-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 314, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Dworcowa 11/4, 14-400 Pasłęk, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00046385/9.


Opis nieruchomości:
Prawo własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 52,00 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym . Lokal znajduje sie na II kondygnacji budynku ( I piętro), składa sie z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju - mieszkanie posiada balkon. W lokalu instalacja elektryczna, wodno-kanal., C.O.- stan techniczny lokalu dobry, standard wykończenia przeciętny. Lokal znajduje sie w peryferyjnej strefie miasta, okoliczne zabudowania to bloki mieszkalne wielorodzinne. Dojazd do nieruchomości odbywa się ulicą Dworcową o nawierzchni asfaltowej. Dla działki nr 38/11 o pow. 981 m2 będącej w użytkowaniu wieczystym do dnia 12-10-2093r.ustanowiona jest KW EL1E/00046377/0. Właścicielka lokalu jest współużytkownikiem wieczystym tej działki i części wspólnej budynku w wysokości 18/100 udziałów.


Suma oszacowania wynosi 118 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78 733,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 810,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. w Elblągu 58 1500 1403 1214 0000 5061 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Stanisław Kocemba

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: