Licytacja 2235/17 z dnia 2018/12/07

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dwa domy w Poznaniu przy ul. Pilickiej

  • nr księgi wieczystej: PO1P/00034764/4
  • suma oszacowana: 368350
  • kwota wywołania: -25% 276263,00
  • wadium: 36835,00
  • postęp: 3684,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/07 11:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 11.10.35.jpg","size":252877,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3467\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2011.10.35.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3467\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2011.10.35.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2011.10.35.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 11.14.22.jpg","size":300419,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3467\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2011.14.22.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3467\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2011.14.22.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2011.14.22.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Kamiennogórska 26, 60-205 Poznań, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Pilicka 15, 60-401 Poznań, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Michał Rojewski

Kancelaria Komornicza, Limanowskiego 29, Poznań, 60-744 Poznań

tel. 618630793 / fax.

Sygnatura: Km 2235/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-12-2018 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 1.06, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy ul.Pilicka 15, 60-401 Poznań, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00034764/4.
Opis nieruchomości:
1/2 niewydzielona część nieruchomości, stanowiącej ogrodzoną działkę nr 57 o powierzchni 480 m.kw., zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, murowanym, trójkondygnacyjnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 263,79 m.kw. oraz parterowym budynkiem pełniącym funkcję budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 42 m.kw., uzbrojoną w sieci: energetyczną, wodociągową, gazową, telefoniczną, kanalizacyjną,

Suma oszacowania wynosi 368 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 276 262,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 835,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 38102040270000170202903680.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Rojewski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: