Licytacja 1570/17 z dnia 2018/12/10

Kategoria - Nieruchomość - Garaż

Bliźniak w Puławach przy ul. Koźmiana

  • nr księgi wieczystej: LU1P/00037064/9
  • suma oszacowana: 379710
  • kwota wywołania: -25% 284783,00
  • wadium: 37971,00
  • postęp: 3798,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/10 13:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 11.16.33.png","size":832315,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3469\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2011.16.33.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3469\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2011.16.33.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2011.16.33.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 11.16.45.png","size":965756,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3469\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2011.16.45.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3469\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2011.16.45.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2011.16.45.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Aleja Partyzantów 6a, 24-100 Puławy, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kajetana Koźmiana 40, 24-100 Puławy, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Puławach

Tomasz Piłat

Kancelaria Komornicza, Piaskowa 3A/10, Puławy, 24-100 Puławy

tel. 81 8885970 / fax. 81 5651616

Sygnatura: KM 1570/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Tomasz Piłat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2018 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Puławach z siedzibą przy Al. Partyzantów 6 A, 24-100 Puławy, pokój IX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej Koźmiana 40, 24-100 Puławy, dla której Sąd Rejonowy w Puławach prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1P/00037064/9.
Opis nieruchomości:
Licytacja dotyczy nieruchomości położonej w Puławach przy ul. Koźmiana 40, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 575 o pow. 288 m.kw. i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Puławach o numerze KW LU1P/00037064/9. Nieruchomość zabudowana jest murowanym, piętrowym, podpiwniczonym domem jednorodzinnym, wzniesionym w zabudowie bliźniaczej w roku 1997, o pow. zabudowy 78,00 m.kw. i pow. użytkowej 174,47 m.kw. Budynek w części parterowej składa się z ganku, korytarza, kuchni z jadalnią, salonu oraz łazienki z WC, na piętrze natomiast znajdują się 3 pokoje, korytarz oraz łazienka. Budynek posiada także zagospodarowany strych, na którym mieszczą się 2 pokoje z łazienką. Do budynku przylega wiata z utwardzeniem z kostki.

Suma oszacowania wynosi 379 710,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 284 782,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 971,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 17102032190000900200119826.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tomasz Piłat

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: