Licytacja 3268/17 z dnia 2018/12/10

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka we Wrocławiu

  • nr księgi wieczystej: WR1K/00161947/6
  • suma oszacowana: 118000
  • kwota wywołania: -33% 78666,67
  • wadium: 11800,00
  • postęp: 1180,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/10 12:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 11.27.22.jpg","size":167746,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3470\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2011.27.22.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3470\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2011.27.22.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2011.27.22.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 11.28.25.jpg","size":195157,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3470\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2011.28.25.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3470\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2011.28.25.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2011.28.25.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court for Wrocław - Fabryczna, Świebodzka, Wrocław, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Elbląska 9, Wrocław, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Tomasz Kinastowski

Kancelaria Komornicza, pl. Legionów 17, Wrocław, 50-047 Wrocław

tel. 713433355 / fax. 713433355

Sygnatura: KM 3268/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Tomasz Kinastowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2018 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-047 Wrocław, pokój 212, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Elbląska 9,Wrocławiu, 54-314 M. Wrocław, dla której SĄD REJONOWY WROCŁAW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00161947/6.


Opis nieruchomości:
prawo własności nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 9, AM 6 obręb Kuźniki, o pow. 0,0306 ha, położonej we Wrocławiu, ul. Elbląska 9. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym - garażem z wiatą

Więcej informacji na temat nieruchomości oraz dokumentacja fotograficzna dostępne są na stronie internetowej kancelarii http://komornik-kinastowski.wroclaw.pl/licytacje-nieruchomosci/

Suma oszacowania wynosi 118 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 800,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O./Wrocław.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy


Tomasz Kinastowski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: