Licytacja 2358/15 z dnia 2018/12/11

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Elblągu

  • nr księgi wieczystej: WL1A/00088280/9
  • suma oszacowana: 139500
  • kwota wywołania: -25% 104625,00
  • wadium: 13950,00
  • postęp: 1395,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/11 08:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_1453_1_PGNH-H.JPG (002).jpg","size":687798,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3471\/S_1453_1_PGNH-H.JPG%20%28002%29.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3471\/thumbnail\/S_1453_1_PGNH-H.JPG%20%28002%29.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_1453_1_PGNH-H.JPG%20%28002%29.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_1453_1_PGNH-H.JPG.JPG","size":676492,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3471\/S_1453_1_PGNH-H.JPG.JPG","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3471\/thumbnail\/S_1453_1_PGNH-H.JPG.JPG","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_1453_1_PGNH-H.JPG.JPG&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Elblągu, Pułkownika Stanisława Dąbka, Elbląg, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Ogólna 46/6, Elbląg, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Stanisław Kocemba

Kancelaria Komornicza, Hetmańska 28, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 55 235 58 28 / fax.

Sygnatura: KM 2358/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Kocemba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-12-2018 o godz. 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 223, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Ogólna 46/6, 82-300 Elbląg, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00088280/9.


Opis nieruchomości:
prawo własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 48,10 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 5,19 m2 i udział w częściach wspólnych budynku oraz prawo współwłaności gruntu na działce nr 48/7 w wysokości 36/1000 nr KW EL1E/00073622/1. Lokal położony jest na II piętrze budynku 5 kondygnacyjnego, składa sie z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc. Stan techniczny i standard wykończenia lokalu przeciętny. W pokojach płytki PCV, w kuchni i łazience terakota i glazura. Stolarka okienna drewniana. Nieruchomość leży w północnej części miasta w dzielnicy Nad Jarem. Dojazd do nieruchomości odbywa się ul. Ogólną o nawierzchni asfaltowej.


Suma oszacowania wynosi 139 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 950,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. w Elblągu 58 1500 1403 1214 0000 5061 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Stanisław Kocemba

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: