Licytacja 16/17 z dnia 2018/12/12

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Gdyni przy ul. Gorczycowej

  • nr księgi wieczystej: GD1Y/00074770/5
  • suma oszacowana: 227300
  • kwota wywołania: -25% 170475,00
  • wadium: 22730,00
  • postęp: 2273,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/12 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 13.03.55.png","size":723828,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3476\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2013.03.55.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3476\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2013.03.55.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2013.03.55.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 13.04.14.png","size":667490,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3476\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2013.04.14.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3476\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2013.04.14.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2013.04.14.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Pl. Konstytucji 5, 81-969 Gdynia

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Gorczycowa 1/14 KL. E, 81-591 Gdynia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gdyni

Jarosław Buzderewicz

Kancelaria Komornicza, Przemysława 4, Gdynia, 81-523 Gdynia

tel. 58 710 35 70 / fax. 58 710 35 70

Sygnatura: Kmp 16/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jarosław Buzderewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-12-2018 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Pl. Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, pokój 206, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Gorczycowa 1/14 KL. E, 81-591 Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00074770/5.
Opis nieruchomości:
(lokal stanowiący odrębną nieruchomość, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 41,50 m kw., lokal składa się z poku z kuchnią, sypialni, łazienki i przedpokoju, do lokalu przynależy piwnica nr K19 o powierzchni 2,30 m kw., lokal położóny na 2. kondygnacji)

Suma oszacowania wynosi 227 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 170 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 730,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: DEUTSCHE BANK SA 96 19101048 2259 0238 3206 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gdyni mieszczącym się pod adresem: Pl. Konstytucji 5, Gdynia, 81-969 Gdynia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jarosław Buzderewicz

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: