Licytacja 2304/17 z dnia 2018/12/12

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w okolicy Wołomina

  • nr księgi wieczystej: WA1W/00056419/9
  • suma oszacowana: 311000
  • kwota wywołania: -25% 233250,00
  • wadium: 31100,00
  • postęp: 3110,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/12 13:50

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 13.16.38.jpg","size":215784,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3479\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2013.16.38.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3479\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2013.16.38.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2013.16.38.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 13.16.50.jpg","size":223350,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3479\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2013.16.50.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3479\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2013.16.50.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2013.16.50.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Wołominie, Ignacego Prądzyńskiego, Wołomin, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Klembów, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wołominie

Artur Królasik

Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 63, Wołomin, 05-200 Wołomin

tel. 022 7871003 / fax. 22 778 73 30

Sygnatura: Km 2304/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Artur Królasik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-12-2018 o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy Prądzyńskiego 3a, 05-200 Wołomin, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy , 05-205 Klembów, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00056419/9 ; WA1W/00060264/8.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji są nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym, oznaczonej nr ewidencyjnym 772/1 z obrębu 0003 Klembów, położonej w województwie mazowieckim, powiecie wołomińskim, gminie Klembów dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00056419/9 stanowiącej własność dłużników: Mariusz Ratajczyk, Anna Ratajczyk na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 772/2 z obrębu 0003 Klembów, położonej w województwie mazowieckim, powiecie wołomińskim, gminie Klembów dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00060264/8 stanowiącej własność dłużników: Mariusz Ratajczyk oraz Anna Ratajczyk na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Powyższe nieruchomości stanowią wspólnie gospodarczo zorganizowaną całość. Wobec powyższego nieruchomości podlegają sprzedaży w jednym przetargu.

Suma oszacowania wynosi 311 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 233 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank S.A. 22 2490 0005 0000 4530 9633 4072.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wołominie mieszczącym się pod adresem: Prądzyńskiego 3a, Wołomin, 05-200 Wołomin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Artur Królasik

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: