Licytacja 2642/17 z dnia 2018/12/12

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w Markach pod Warszawą

  • nr księgi wieczystej: WA1W/00072979/0
  • suma oszacowana: 474642
  • kwota wywołania: -25% 355982,00
  • wadium: 47464,20
  • postęp: 4747,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/12 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 13.30.02.png","size":739298,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3480\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2013.30.02.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3480\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2013.30.02.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2013.30.02.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Ignacego Prądzyńskiego 3A, 05-200 Wołomin, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Architektów 30, 05-270 Marki, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wołominie

Artur Królasik

Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 63, Wołomin, 05-200 Wołomin

tel. 022 7871003 / fax. 22 778 73 30

Sygnatura: Km 2642/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Artur Królasik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-12-2018 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy Prądzyńskiego 3a, 05-200 Wołomin, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Architektów 30, 05-270 Marki, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00072979/0.

Suma oszacowania wynosi 474 642,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 355 981,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 464,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank S.A. 22 2490 0005 0000 4530 9633 4072.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wołominie mieszczącym się pod adresem: Prądzyńskiego 3a, Wołomin, 05-200 Wołomin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Artur Królasik

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: