Licytacja 3495/17 z dnia 2018/12/12

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Polnej

  • nr księgi wieczystej: ZG1N/00026793/8
  • suma oszacowana: 81380
  • kwota wywołania: -25% 61035,00
  • wadium: 8138,00
  • postęp: 814,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/12 08:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 14.22.20.png","size":682453,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3481\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.22.20.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3481\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.22.20.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.22.20.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 14.22.44.png","size":712522,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3481\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.22.44.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3481\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.22.44.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.22.44.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Polna 7/14, 67-115 Bytom Odrzański

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Leon Kołtko

Kancelaria Komornicza, Moniuszki 3, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól

tel. 683875282 / fax. 683569915

Sygnatura: Km 3495/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy SR w Nowej Soli Leon Kołtko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-12-2018 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja:


- ułamkowej części nieruchomości położonej przy ul. Polna 7/14, 67-115 Bytom Odrzański, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1N/00026793/8.
Opis nieruchomości:
niewydzielony udział wynoszący 3/4 części nieruchomości w prawie własności do lokalu mieszkalnego nr 14, położonego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Polna 7, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00026793/8 wraz z udziałem 555/10000 w częściach wspólnych i prawie własności działek gruntu nr 410/1 i nr 410/2 o łącznej pow. 0,0884ha objętych księgą wieczystą nr ZG1N/00022425/0 stanowiącego własność dłużniczki Lokal położony jest na III piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i dwóch przedpokoi o łącznej powierzchni użytkowej 59,33 m2.

Suma oszacowania wynosi 61 035,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 776,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 103,50 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


- ułamkowej części nieruchomości położonej przy ul. Polna 7/14, 67-115 Bytom Odrzański, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1N/00026793/8.
Opis nieruchomości:
niewydzielony udział wynoszący 1/4 części nieruchomości w prawie własności do lokalu mieszkalnego nr 14, położonego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Polna 7, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00026793/8 wraz z udziałem 185/10000 w częściach wspólnych i prawie własności działek gruntu nr 410/1 i nr 410/2 o łącznej pow. 0,0884ha objętych księgą wieczystą nr ZG1N/00022425/0 stanowiącego własność dłużnika. Lokal położony jest na III piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i dwóch przedpokoi o łącznej powierzchni użytkowej 59,33 m2.

Suma oszacowania wynosi 20 345,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 258,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 034,50 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE 90 1020 5402 0000 0502 0120 2159.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Leon Kołtko

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: