Licytacja 23/18 z dnia 2018/12/13

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w Cieszynie przy ul. Goździków

  • nr księgi wieczystej: BB1C/00005114/5
  • suma oszacowana: 500924
  • kwota wywołania: -33% 333950,00
  • wadium: 50092,40
  • postęp: 5010,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/13 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 14.32.51.png","size":818977,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3482\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.32.51.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3482\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.32.51.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.32.51.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 14.33.03.png","size":772533,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3482\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.33.03.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3482\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.33.03.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.33.03.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 14.33.35.png","size":662987,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3482\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.33.35.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3482\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.33.35.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.33.35.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 14.33.48.png","size":907047,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3482\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.33.48.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3482\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.33.48.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.33.48.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 14.34.38.png","size":766960,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3482\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.34.38.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3482\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.34.38.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.34.38.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Goździków 22, 43-400 Cieszyn, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Tomasz Lesiewicz

Kancelaria Komornicza, Mennicza 1, Cieszyn, 43-400 Cieszyn

tel. 33 858 37 47 / fax. 33 854 7583

Sygnatura: KM 23/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-12-2018 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, pokój 114, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Goździków 22/43-400, 43-400 Cieszyn, dla której Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1C/00005114/5.
Opis nieruchomości:
Jest to nieruchomość składająca się z działki gruntu 23/2 o powierzchni 2014 m2, posiadającej regularny kształt, zwężający się w kierunku północnym i charakteryzujący się spadkiem w kierunku północnym. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz działki niezabudowane przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę. Dojazd do nieruchomości dobry odbywa się bezpośrednio z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej - ul. Goździków. Nieruchomość częściowo ogrodzona, chodniki w obrębie działki oraz podjazd przed garażem utwardzono kostką brukową. Na nieruchomości zagospodarowano zieleń, porastają ją pojedyncze drzewa i krzewy ozdobne. Północna część działki jest gęsto porośnięta drzewami i krzewami. Nieruchomość uzbrojona w sieci: energetyczną, wodną (miejska), kanalizacyjną (miejska) i gazową. Na działce znajduje się budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący, częściowo podpiwniczony (niewielkie pomieszczenie piwnicy dostępne z zewnątrz budynku), parterowy z poddaszem użytkowym, garażem jednostanowiskowym. Budynek o powierzchni użytkowej mieszkalnej 197,70 m2 oraz o powierzchni garażu 19,87 m2. Wzniesiony w technologii tradycyjnej, którego budowę zakończono w roku 2003. Fundamenty betonowe, ściany nadziemia z betonu komórkowego, stropy betonowe, tarasy betonowe, dach w budynku o konstrukcji drewnianej, wielopołaciowy, kryty dachówką, okna PCV stolarka drzwiowa typowa. Nie wykonano elewacji budynku. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną, gazową i c.o. - piec gazowy, grzejniki panelowe. Budynek w stanie technicznym przeciętnym

Suma oszacowania wynosi 500 924,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 333 949,32 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 092,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie kancelarii komornika rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto nr
45 1050 1083 1000 0090 6668 0258
ING Bank Śląski S.A.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Tomasz Lesiewicz

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: