Licytacja 3608/17 z dnia 2018/12/13

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w Cedrach Wielkich, koło Pruszczu Gdańskiego

  • nr księgi wieczystej: GD1G/00178885/8
  • suma oszacowana: 378671
  • kwota wywołania: -25% 284004,00
  • wadium: 37867,10
  • postęp: 3787,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/13 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 14.41.50.png","size":607453,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3483\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.41.50.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3483\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.41.50.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.41.50.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 14.42.06.png","size":651257,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3483\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.42.06.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3483\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.42.06.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.42.06.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe, 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Cedry Wielkie ul. Bolesława Prusa 12

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Sebastian Piątkowski

Kancelaria Komornicza, Wita Stwosza 16/S6, Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 587731010 / fax. 583017538

Sygnatura: Km 3608/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-12-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z siedzibą przy 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk, pokój E1.10A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Bolesława Prusa 12, 83-020 Cedry Wielkie, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00178885/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 315/11 o powierzchni 1 170 m2, położona w Cedrach Wielkich przy ul. Bolesława Prusa 12, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00178885/8. Działka zabudowana jest domem jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń na poziomie 129,43 m2.

Suma oszacowania wynosi 378 671,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 284 003,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 867,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank S.A. 65 24900005 0000 4530 2387 8081.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: 3 Maja 9A, Gdańsk, 80-802 Gdańsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Sebastian Piątkowski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: