Licytacja 1142/15 z dnia 2018/12/13

Kategoria - Nieruchomość - Garaż

Dom pod Nowym Sączem

  • nr księgi wieczystej: NS1S/00100321/0
  • suma oszacowana: 255400
  • kwota wywołania: -33% 170267,00
  • wadium: 25540,00
  • postęp: 2554,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/13 08:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 15.21.33.png","size":828005,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3487\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2015.21.33.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3487\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2015.21.33.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2015.21.33.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

ul. dr. Juliana Smolika 1, 33-300 Nowy Sącz

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Starowiejska 79, Świniarsko, 33-395 Chełmiec

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu

Anna Cieślikowska

Kancelaria Komornicza, Jagiellońska 12, Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz

tel. 184420233 / fax. 184420233

Sygnatura: KM 1142/15 i inne

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Anna Cieślikowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-12-2018 o godz. 08:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, ul. dr. Juliana Smolika 1, 33-300 Nowy Sącz, pokój 207, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Starowiejska 79,Świniarsko, 33-395 Chełmiec, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1S/00100321/0.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

Suma oszacowania wynosi 255 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 170 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 540,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 91 1020 3453 0000 8702 0188 8254.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Anna Cieślikowska

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: