Licytacja 1032/15 z dnia 2018/12/17

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Bolesławcu przy ul. Żwirki i Wigury

  • nr księgi wieczystej: JG1B/00019591/5
  • suma oszacowana: 139000
  • kwota wywołania: -33% 92667,00
  • wadium: 13900,00
  • postęp: 1390,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/17 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-30 o 14.37.31.png","size":658168,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3492\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2014.37.31.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3492\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2014.37.31.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2014.37.31.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-30 o 14.37.46.png","size":658464,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3492\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2014.37.46.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3492\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2014.37.46.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2014.37.46.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sadowa 1, 59-700 Bolesławiec, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Żwirki i Wigury 1/15, 59-700 Bolesławiec, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu

Grzegorz Krukar

Kancelaria Komornicza, Sądowa 7, Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec

tel. 756448153 / fax. 757890892

Sygnatura: Km 1032/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-12-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z siedzibą przy Sądowa 1, 59-700 Bolesławiec, pokój 26, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Żwirki i Wigury 1/15, 59-700 Bolesławiec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/00019591/5.
Opis nieruchomości:
Prawo własności do nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 15 stanowiącego odrębną nieruchomość ( IV piętro - poddasze użytkowe, trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka ) o łącznej powierzchni użytkowej 60,40 m2 .

Suma oszacowania wynosi 139 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 92 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O. Centrum w Bolesławcu 81 1020 2137 0000 9102 0062 0948.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Grzegorz Krukar

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: