Licytacja 2794/15 z dnia 2018/12/17

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Poznaniu na ul. Malwowej

  • nr księgi wieczystej: PO1P/00130791/5
  • suma oszacowana: 288200
  • kwota wywołania: -33% 192134,00
  • wadium: 28820,00
  • postęp: 2882,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/17 13:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-30 o 15.39.54.png","size":765620,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3494\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2015.39.54.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3494\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2015.39.54.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2015.39.54.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-30 o 15.40.09.png","size":598242,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3494\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2015.40.09.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3494\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2015.40.09.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2015.40.09.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-30 o 15.40.25.png","size":686263,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3494\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2015.40.25.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3494\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2015.40.25.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2015.40.25.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-30 o 15.40.36.png","size":501647,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3494\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2015.40.36.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3494\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2015.40.36.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2015.40.36.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Malwowa 91, Poznań, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Bartosz Guzik

Kancelaria Komornicza, ul. Kochanowskiego 4,
Poznań, 60-844 Poznań

tel. 61 8 517 546 / fax. 61 8 517 547

Km 2794/15


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJLICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie
art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że


17-12-2018 o godzinie 13:15

w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 1.06,


odbędzie się druga licytacja, nieruchomości:


lokalu nr 2 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Poznaniu przy ul. Malwowej 91, dla którego Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1P/00130791/5. Z prawem własności nieruchomości związany jest udział w wysokości 1/2 części w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku, położonego w Poznaniu przy ul. Malwowej 91, dla którego Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1P/00040623/9. Nieruchomość lokalowa położona jest na pierwszym pięterze budynku mieszkalnego i funkcjonalnie składa się z trzech pokoi, przechodniej kuchni, korytarza oraz łazienki z WC. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania - piec gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania. W jednym pokoju zainstalowana jest klimatyzacja. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne nr 2 o powierzchni 6,20 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu (bez pomieszczenia piwnicznego) wynosi 68,49m2.


Suma oszacowania wynosi 288 200,00 zł, a cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 192 133,34 zł.


Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 820,00 zł. , którą należy wpłacić:
- na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez PKO BP S.A., w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji;
- gotówką w siedzibie kancelarii komornika;- w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rekojmię należy wpłacić w taki sposób, aby kwota rękojmi lub książeczka oszczędnościowa ze stosownym upoważnieniem znalazła się w dyspozycji komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.


W okresie dwóch tygodni przed licytacją można ogładać nieruchomość oraz przeglądać w siedzibie Sądu akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym. Operat dostępny jest także w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Bartosz Guzik

Komornik Sądowy

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: