Licytacja 21/16 z dnia 2018/12/18

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w Drużbicach koło Pabianic

  • nr księgi wieczystej: PT1B/00055953/7
  • suma oszacowana: 174400
  • kwota wywołania: -25% 130800,00
  • wadium: 17440,00
  • postęp: 1744,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/18 08:50

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-30 o 15.58.28.png","size":707736,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3495\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2015.58.28.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3495\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2015.58.28.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2015.58.28.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-30 o 15.58.39.png","size":847676,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3495\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2015.58.39.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3495\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2015.58.39.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2015.58.39.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Okrzei 4, 97-400 Bełchatów, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Podstoła 61a, 97-403 Drużbice

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie

Marcin Włodarczyk-Działkowski

Kancelaria Komornicza, Okrzei 45, Bełchatów, 97-400 Bełchatów

tel. 44 6322621 / fax. 44 6322621

Sygnatura: Km 21/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Marcin Włodarczyk-Działkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2018 o godz. 08:50 w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z siedzibą przy Okrzei 4, 97-400 Bełchatów, pokój V, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Podstoła 61a, 97-403 Drużbice, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1B/00055953/7.

Suma oszacowania wynosi 174 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 130 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 440,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Bełchatowie 74105019371000002266787593.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie mieszczącym się pod adresem: Okrzei 4, Bełchatów, 97-400 Bełchatów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Włodarczyk-Działkowski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: