Licytacja 365/16 z dnia 2018/12/20

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Nowym Stawie pod Malborkiem

  • nr księgi wieczystej: GD1M/00060276/2
  • suma oszacowana: 121200
  • kwota wywołania: -33% 80801,00
  • wadium: 12120,00
  • postęp: 1212,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/20 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-30 o 16.00.59.png","size":799526,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3496\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.00.59.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3496\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.00.59.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.00.59.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-30 o 16.01.58.png","size":1029802,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3496\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.01.58.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3496\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.01.58.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.01.58.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

17 Marca 3, 82-200 Malbork, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Westerplatte 2C/2, 82-230 Nowy Staw

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Malborku

Przemysław Biernacki

Kancelaria Komornicza, Dworcowa 14, Nowy Dwór Gdański, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 246 28 48 / fax. 55 246 28 48

Sygnatura: Km 365/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Przemysław Biernacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2018 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Malborku z siedzibą przy 17 Marca 3, 82-200 Malbork, pokój 8, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Westerplatte 2C/2, 82-230 Nowy Staw, dla której Sąd Rejonowy w Malborku Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1M/00060276/2.

Suma oszacowania wynosi 121 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 80 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 120,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Żuławski Bank Spółdzielczy 80 8306 0003 0004 1003 3000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Malborku mieszczącym się pod adresem: 17 Marca 3, Malbork, 82-200 Malbork.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Przemysław Biernacki

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: