Licytacja 1086/17 z dnia 2018/12/20

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w Zagórowie koło Konina

  • nr księgi wieczystej: KN1S/00029341/9
  • suma oszacowana: 138800
  • kwota wywołania: -25% 104100,00
  • wadium: 13880,00
  • postęp: 1388,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/20 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-30 o 16.11.01.png","size":652774,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3497\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.11.01.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3497\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.11.01.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.11.01.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-30 o 16.11.14.png","size":519732,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3497\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.11.14.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3497\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.11.14.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.11.14.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Oleśnica Folwark, 62-410 Zagórów

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słupcy

Agnieszka Kalista

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 14, Słupca, 62-400 Słupca

tel. 63 274 32 25 / fax. 63 274 32 25

Sygnatura: Km 1086/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca, pokój 206, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Oleśnica Folwark, 62-410 Zagórów, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1S/00029341/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana, składająca się z działki o nr ew. 411/2, o pow. 0.07,06ha. Nieruchomość posiada uzbrojenie w media: sieć wodociągową- ujęcie gminne, kanalizację- własne szambo, energetyczną- siła, światło, ogrzewanie- C.O. własny piec. Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym o pow. użytk. 121,00m2. Obiekt parterowy bez podpiwniczenia, składający się z 4 pokoi, salonu, kuchni, wiatrołapu, korytarza, łazienki WC oraz kotłowni.

Suma oszacowania wynosi 138 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 880,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 09 10202746 0000 3102 0052 9420.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Agnieszka Kalista

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: