Licytacja 3299/14 z dnia 2018/12/20

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w miejscowości Sokolniki-Las koło Zgierza

  • nr księgi wieczystej: LD1G/00012271/5
  • suma oszacowana: 525000
  • kwota wywołania: -33% 350001,00
  • wadium: 52500,00
  • postęp: 5250,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/20 14:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-30 o 16.19.05.png","size":862852,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3498\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.19.05.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3498\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.19.05.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.19.05.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-30 o 16.19.21.png","size":953164,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3498\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.19.21.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3498\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.19.21.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.19.21.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-30 o 16.25.32.png","size":897968,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3498\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.25.32.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3498\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.25.32.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.25.32.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court in Zgierz, Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Zwycięska 20, 95-039 Sokolniki-Las, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu

Czesław Kosiada

Kancelaria Komornicza, pl. Jana Pawła II 3, Zgierz, 95-100 Zgierz

tel. / fax.

Sygnatura: KM 3299/14

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2018 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, pokój X, odbędzie się druga licytacja nieruchomości ołożonej przy Zwycięska 20, 95-039 Sokolniki-Las, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1G/00012271/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem letniskowym oznaczona jako działka gruntu numer 466 położona w Sokolnikach-Las ul. Zwycięska 20, dla której urządzona pozostaje księga wieczysta numer LD1G/00012271/5

Suma oszacowania wynosi 525 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 350 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 86 1020 3440 0000 7002 0015 9988.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Czesław Kosiada

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: