Licytacja 1563/17 z dnia 2018/12/06

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Skarbimierzu koło Brzegu

  • nr księgi wieczystej: OP1B/00022337/3
  • suma oszacowana: 126900
  • kwota wywołania: -25% 95175,00
  • wadium: 12690,00
  • postęp: 1269,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/06 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 11.53.56.png","size":542796,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3502\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2011.53.56.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3502\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2011.53.56.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2011.53.56.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 11.54.07.png","size":842293,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3502\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2011.54.07.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3502\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2011.54.07.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2011.54.07.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Brzeg, ul. B. Chrobrego 31

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

49-318 Skarbimierz, ul. Akacjowa 6B/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk Kancelaria Komornicza w Brzegu 49-300 Brzeg B. Chrobrego 33

tel. 77 416-27-14 
Km 1563/17
ODPIS
Brzeg, dnia 30-10-2018 Sz P Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny
ul. Chrobrego 31 49-300 Brzeg 


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00022337/3
ICo 936/17 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-12-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 49-318 Skarbimierz, ul. Akacjowa 6B/13, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00022337/3

Lokal mieszkalny nr 13 położony na 5 kondygnacji w klatce 6B budynku oznaczonego numerem porządkowym 6A-E przy ulicy Akacjowej w Skarbimierzu Osiedlu, w gminie Skarbimierz, w powiecie brzeskim, województwie opolskim. W skład lokalu wchodzą pomieszczenia: 2 pokoje, kuchnia, wc, łazienka i przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej 47,61 m2.Uwaga: w rzeczywistości wc i łazienka łącznie stanowią jedno pomieszczenie.Z własnością lokalu związany jest udział w 1/73częściach w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą KW nr OP1B/00021013/9, którą stanowi działka gruntu nr 32 z arkusza mapy 2 obrębu 0160 Skarbimierz Osiedle, obejmująca użytki B - tereny mieszkanioweobszaru 0,5340 ha, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Suma oszacowania wynosi 126 900,004 zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 175,00z1. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 690,00z1.

Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37102036680000510200944132 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00 do godzi 2:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B.Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: