Licytacja KM 1043/13 z dnia 2018/12/07

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Bliźniak w Warszawie przy ul. Modlińskiej

  • nr księgi wieczystej: WA3M/00436187/7
  • suma oszacowana: 602390
  • kwota wywołania: -25% 451793,00
  • wadium: 60239,00
  • postęp: 6024,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/07 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 12.36.04.png","size":591331,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3509\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2012.36.04.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3509\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2012.36.04.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2012.36.04.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 12.36.16.png","size":677869,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3509\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2012.36.16.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3509\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2012.36.16.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2012.36.16.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 12.36.28.png","size":703608,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3509\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2012.36.28.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3509\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2012.36.28.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2012.36.28.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Warszawa, ul.Terespolska 15a

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Warszawa, ul. Modlińskia 328 J

Telefon: 22 465 67 15

KM 1043/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Julian Banachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-12-2018r . o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę w Warszawie przy ul.Terespolska 15a w sali nr 29 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 14/18 o powierzchni 252 m2, położonej w Warszawie przy ul. Modlińskiej 328 J, obreb 4-02-28 dla której Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA3M/00436187/7 wraz z udziałem 1000/15440 w drodze prowadzącej do tej nieruchomości dla której Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr WA3M/00436242/1, stanowiących własność Barbary Bagińskiej.

Na przedmiotowej działce znajduje się murowany budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 113,05m2.

Łącznie nieruchomości zostały oszacowane w trybie art 948 kpc na kwotę 602 390,00 zł zaś cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 451 792,50 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię na rachunek bankowy komornika 66 1020 1097 0000 7202 0084 1635 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 60 239,00 zł w taki sposób aby najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg kwota znajdowała się na w/w koncie.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ przy ul.Terespolska 15a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt VII Co 37/15

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: