Licytacja 208/17 z dnia 2018/12/10

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Zielonej Górze przy ul. Cisowej

  • nr księgi wieczystej: ZG1E/00104413/3
  • suma oszacowana: 174000
  • kwota wywołania: -25% 130500,00
  • wadium: 17400,00
  • postęp: 1740,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/10 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 13.44.51.png","size":762980,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3512\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2013.44.51.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3512\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2013.44.51.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2013.44.51.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 13.55.54.png","size":652963,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3512\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2013.55.54.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3512\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2013.55.54.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2013.55.54.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, plac Słowiański 2, Zielona Góra, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Zielona Góra, ul. Cisowa 2B/9

Komornik Sądowy (dawniej Rew.I) przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Zbigniew Szymkowiak Zastępca Piotr Szymański Kancelaria Komornicza w Zielonej Górze 65-001 Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 11/812 tel. (68) 322-19-08
Km 208/17
Km 208/17 i inne
Zielona Góra, dnia 23-10-2018

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI ZG1E/00104413/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Zbigniew Szymkowiak, mający kancelarię w Zielonej Górze, ul.Boh.Westerplatte 11, pok.812, na mocy art.953 §1 kpc oraz art.955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 grudnia 2018r o godz.11.00 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, pl. Słowiański 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej : Zielona Góra, ul. Cisowa 2B/9 : - nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny) położony na III kondygnacji (II piętro), składający się z dwóch pokoi (18,30 m2, 11,70 m2), kuchni (9,40 m2), łazienki z w.c. (4.5 m2) i przedpokoju (8,80 m2) o łącznej powierzchni 52,70 m2. Do mieszkania przynależna jest piwnica (komórka) o pow. 9,0 m2.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr ZGlE/00104413/3 w Wydziale Ksiąg, Wieczystych Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Udział we wspólnych częściach budynku i prawie własność gruntu wynosi 848/10000 cześci. Nieruchomość oszacowano na kwotę 174.000,-zł, w tym udział w gruncie 9.500,-zł. Cena wywołania wynosi 130.500,-zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości tj. 17.400,- zł. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze akta postępowania egzekucyjnego. Również w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość we wtorki w godz. 10.00 do 12.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpózniej na zy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: