Licytacja 732/15 z dnia 2018/12/11

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Ostródą

  • nr księgi wieczystej: EL1O/00030988/1
  • suma oszacowana: 57000
  • kwota wywołania: -25% 42750,00
  • wadium: 5700,00
  • postęp: 570,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/11 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 14.02.12.png","size":600177,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3513\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.02.12.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3513\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.02.12.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.02.12.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 14.02.25.png","size":540978,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3513\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.02.25.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3513\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.02.25.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.02.25.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Smykówko 16/3, 14-100 Ostróda 1

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Hanna Żołnowska

Kancelaria Komornicza, ul. Jana III Sobieskiego 3C, Ostróda, 14-100 Ostróda

tel. 896464766 / fax. 896460585

Sygnatura: Km 732/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-12-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, pokój III, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ,Smykówko 16/3, 14-100 Ostróda 1, dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1O/00030988/1.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 3 składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju i spiżarki o pow. użytkowej 38,10m2 z przynależną piwnicą o pow. użytkowej 8,50m2 ( łaczna pow. użytkowa 46,60m2 ). Lokal mieszkalny położony na parterze budynku 5-rodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną ( z sieci gminnej ). ogrzewanie - piecowe.

Suma oszacowania wynosi 57 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 700,00 zł.

Rękojmia powinna wpłynąć na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ostródzie 56 10203613 0000 6502 0004 7712 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Hanna Żołnowska

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: