Licytacja 1122/17 z dnia 2018/12/12

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Zawierciu przy ul. Wierzbowej

  • nr księgi wieczystej: CZ1Z/00054937/2
  • suma oszacowana: 115000
  • kwota wywołania: -25% 86250,00
  • wadium: 11500,00
  • postęp: 1150,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/12 08:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 14.18.50.png","size":689797,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3515\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.18.50.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3515\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.18.50.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.18.50.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 14.19.03.png","size":868570,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3515\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.19.03.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3515\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.19.03.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.19.03.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Zawiercie, ul. Leśna 4

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

42-400 Zawiercie ul. Wierzbowa 35/18

tel. 326711158

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesława Małek Z-ca Piotr Gieszkiewicz (tel. 326711158) ogłasza, że w dniu 12-12-2018 r. o godz.8:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę przy ul. Leśna 4 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 42-400 Zawiercie ul. Wierzbowa 35/18, dla którego Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1Z/00054937/2.


Przedmiotowy lokal mieszkalny o nr 18 o powierzchni 61,40 m2, usytuowany jest na trzecim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 35 położonego w Zawierciu przy ul. Wierzbowej. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o powierzchni 7,00 m2. Lokal posiada balkon. Ponadto do przedmiotowego lokalu przynależy udział wynoszący 33/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu o numerze ewidencyjnym 2/3, 2/6, 60/2, 60/3, objętym Księgą Wieczystą prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu KW nr CZ1Z/00009665/4 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Suma oszacowania wynosi 115 000,00 zł., zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto Sądu Rejonowego w Zawierciu: Bank Gospodarstwa Krajowego 73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 lub w kasie/na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesławu Małek zastępcy asesora komorniczego Piotra Gieszkiewicza: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Sosnowcu 02 1020 2498 0000 8702 0125 3673 podając w tytule wpłaty: "rękojmia Km 1275/15, I Co 740/18". Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi nabywca.

Zastępca Komornika Asesor Komorniczy
Piotr Gieszkiewicz

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: