Licytacja 1711/11 z dnia 2018/12/12

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Udział 1/2 w mieszkaniu w Rogoźnie przy ul. Kotlarskiej

  • nr księgi wieczystej: PO1O/00020473/5
  • suma oszacowana: 27777
  • kwota wywołania: -25% 20833,00
  • wadium: 2777,70
  • postęp: 278,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/12 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 15.45.36.png","size":565287,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3519\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.45.36.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3519\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.45.36.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.45.36.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 15.45.47.png","size":493017,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3519\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.45.47.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3519\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.45.47.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.45.47.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 15.46.01.png","size":460603,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3519\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.46.01.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3519\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.46.01.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.46.01.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 15.46.12.png","size":554695,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3519\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.46.12.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3519\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.46.12.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.46.12.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 15.46.23.png","size":589019,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3519\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.46.23.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3519\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.46.23.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.46.23.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 15.46.36.png","size":586632,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3519\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.46.36.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3519\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.46.36.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.46.36.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 15.46.47.png","size":541688,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3519\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.46.47.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3519\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.46.47.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.46.47.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Marszałka Józefa Piłsudskiego 47, 64-600 Oborniki, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kotlarska 4/1, 64-600 Rogoźno

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Obornikach

Tomasz Chojnacki

Kancelaria Komornicza, Mikołaja Kopernika 31, Oborniki, 64-600 Oborniki

tel. 61 646 11 13 / fax. 61 646 10 25

Sygnatura: Km 1711/11

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-12-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach z siedzibą przy Piłsudskiego 47, 64-600 Oborniki, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Kotlarska 4/1, 64-600 Rogoźno, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1O/00020473/5.
Opis nieruchomości:
Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 13/100 części w gruncie oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali - zapisanym w KW Nr PO1O/00025965/6 (przedmiotowy udział stanowi działkę nr 1180 o pow. 0,0444 ha) Działka o numerze ewidencyjnym 1180 – udział 13/100 - dojazd: droga asfaltowa, ul. Kotlarska. Budynek mieszkalny, wielorodzinny, kamienica – numer 4, podpiwniczony, dwupiętrowy z poddaszem gospodarczym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek wybudowany w 1927 r. Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 42,78 m2, położony na parterze budynku mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym: piwnicą o powierzchni użytkowej – 2,14 m2. Lokal wyposażony jest m.in. w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową z sieci miejskiej, kanalizacji sanitarnej do sieci, gazową, ciepłej wody – z bojlera elektrycznego oraz ogrzewania z pieca kaflowego bądź pieca typu koza; Standard i wyposażenie lokalu oraz warunki utrzymania: dostateczne; Stan techniczny: do częściowego remontu; Stopień zużycia: 50%.

Suma oszacowania wynosi 27 777,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 832,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 777,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 17 10204027 0000 1502 0738 2064.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tomasz Chojnacki

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: