Licytacja 155/18 z dnia 2018/12/12

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka w Muszynie, koło Krynicy Zdroju

  • nr księgi wieczystej: NS1M/00021339/6
  • suma oszacowana: 263756
  • kwota wywołania: -25% 197817,00
  • wadium: 26375,60
  • postęp: 2638,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/12 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 10.17.51.png","size":696305,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3521\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.17.51.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3521\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.17.51.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.17.51.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 10.18.10.png","size":937861,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3521\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.18.10.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3521\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.18.10.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.18.10.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 10.18.20.png","size":638170,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3521\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.18.20.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3521\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.18.20.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.18.20.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 10.18.30.png","size":535836,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3521\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.18.30.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3521\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.18.30.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.18.30.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

A. Kity 18, 33-370 Muszyna

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

33-370 Muszyna

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu

Maciej Szoski

Kancelaria Komornicza, Rynek 8, Muszyna, 33-370 Muszyna

tel. 184718338 / fax. 184718338

Sygnatura: KM 155/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maciej Szoski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-12-2018 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą przy A. Kity 18, 33-370 Muszyna, pokój 31, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy , 33-370 Muszyna, dla której SĄD REJONOWY MUSZYNA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1M/00021339/6.

Suma oszacowania wynosi 263 756,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 197 817,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 375,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA 92 2490 0005 0000 4530 6445 0270.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Szoski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: