Licytacja 310/17 z dnia 2018/12/13

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie koło Połczyn-Zdroju

  • nr księgi wieczystej: KO2B/00015083/5
  • suma oszacowana: 26000
  • kwota wywołania: -33% 17334,00
  • wadium: 2600,00
  • postęp: 260,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/13 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 10.32.54.png","size":801890,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3522\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.32.54.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3522\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.32.54.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.32.54.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 10.33.05.png","size":761153,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3522\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.33.05.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3522\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.33.05.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.33.05.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Lipowa 1, 78-200 Białogard, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Łęgi 4, 78-320 Połczyn-Zdrój

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie

Mirosław Nizioł

Kancelaria Komornicza, Lipowa 2, Białogard, 78-200 Białogard

tel. 0048 94 312 40 50 / fax.

Sygnatura: Km 310/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Mirosław Nizioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-12-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie z siedzibą przy , 78-200 Białogard, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Łęgi 4, 78-320 Połczyn-Zdrój, dla którego Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO2B/00015083/5.

Suma oszacowania wynosi 26 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 17 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK o/Połczyn Zdrój 40 10902662 0000 0001 1492 1577.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
10.12.2018 10:00 - 12:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mirosław Nizioł

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: